Говорна терапия и рехабилитация

Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни - говорни нарушения (заместване, изопачаване, нарушение на речевата плавност, дизаратиря), езикови нарушения, рехабилитация, заболявания на централната и периферна нервна система.