Прегледи и диагностика

Наличието на добри специалисти дава възможност за висок професионализъм при диагностиката на много от заболяванията в различните области на медицината.
Възможността на специалистите да продължат лечението на пациента в клиниките които работят придават завършеност на лечебния процес и високо качество на медицинските услуги
МЦ Медик 1 OOД осигурява качествена диагностика и лечение чрез:

  • наличието на колектив от високо квалифицирани специалисти;
  • модерното оборудване със съвременна диагностична и лечебна апаратура;
  • изработването на профилирани лечебни схеми за продължително прилагане при хронични заболявания;
  • програми за профилактика на заболяванията на съвременната цивилизация;
  • консултации за продължаващо лечение в чужбина;

Това осигурява непрекъснато наблюдение на развитието на заболяването и контрол на лечебния процес.