Консултации - тип Второ мнение

Медицински център "Медик Едно" осигурява:

КОНСУЛТАЦИИ ТИП ВТОРО МНЕНИЕ

През изминалото десетилетие диагностиката и терапията на раковите заболявания стават все по-комплексни поради използвания мулти- и интердисциплинарен подход, иновативните методи за образна диагностика, напредналите молекулярни и имунологични лабораторни изследвания и бързо нарастващия брой терапевтични възможности, които отварят широко вратата за тясно персонализираните терапии. Поради това препоръките за лечение може значително да варират регионално, тъй като са повлияни от институционалния опит и предпочитания, от достъпа до високотехнологични образни и лабораторни изследвания, статуса и наличността на регистрацията на лекарства, както и от политиките за възстановяване на разходите. Независимо от това, основаното на доказателства диагностициране и определяне на терапия при онкологичните заболявания е от решаващо значение за получаването на оптимални резултати от лечението.
Освен това пациентите и техните близки имат все по-лесен достъп до привидно противоречива информация чрез модерните комуникационни системи, която често води до несигурност и в същото време до желание за изясняване чрез предполагаеми неутрални източници. Вследствие на това искането за второ мнение се превърна в нормален, но важен елемент в днешното лечение на рака и в комуникацията между пациентите и техните лекари.

По време на тази консултация ще получите:

 • оценка на провежданото до момента лечение по отношение на диагностика и терапия;
 • оценка на прогнозата и хода на заболяването;
 • препоръки за оптимизиране и персонализиране на диагнозата и терапията, включително подбор и посредничество на експерти и добре оборудвани институции;
 • консултации по въпроси, свързани с рака, от социално, професионално, семейно и финансово естество;
 • писмено становище за предходното и настоящо лечение на онкологичното заболяване и за препоръчителни по-нататъшни стъпки относно профилактика, диагностика и терапия.

Организация:

За предварително записване на час позвънете на телефон: 0899 967 701

 • лични консултации
 • анамнеза на пациента
 • медицински доклади/документи
 • образни изследвания
 • документи за патология/молекулярна биология/имунология
 • каталог на въпроси на пациенти/роднини

Цени на консултациите:

Второ мнение – 350 лв