Ценоразпис

Ценоразпис на Медицински център Медик 1 ООД в сила от 01.01.2024

1

Преглед хирург

80.00

2

Преглед и ехография

140.00

3

Ехография на коремни органи

60.00

4

Ехография на млечна жлеза

60.00

5

Ехография на повърхностни струтури

60.00

6

Ехография на щитовидна жлеза

60.00

7

Вземане на материал за мамологична аспирационна биопсия - ТАБ

220.00

8

Вземане на материал за мамологична кор биопсия

420.00

9

Инцизия при панарициум/ фурункул включително превръзка

210.00

10

Хирургично лечение на множествени мекотъканни новообрувания + 2 контролни превръзки

360.00

11

Хирургично лечение на единични мекотъканни новообрувания

220.00

12

Превръзка плоска с дренаж

40.00

13

Отстраняване на конци с превръзка на рана

50.00

50.00

14

Превръзка плоска

50.00

15

Отваряне и дрениране на абсцес

120.00

16

Вторична обработка на рана

50.00

17

Ексцизия на враснал нокът

220.00

18

Хирургическа обработка на секретиращи декубитални рани включваща 2 превръзки през интервал

220.00

19

Комплексно лечение на при доброкчествени заболявания на млечнната жлеза - консултативен мамологичен преглед +мамометрия+

едномесечно проследяване и ХДР.

800.00

20

Вземане на материал за биопсия-хирургична манипулация

390.00

21

Хистологично изследване на биопсичен хирургичен материал + имунохистохимия

350.00

22

Хирургично лечение при дебридиране на некроза и/или етапна некректомия с 4-ри последващи превръзки

320.00

23

Поставяне на уретрален катетър

80.00

24

Поставяне на назогастрична сонда

80.00

25

Локална анестезия

80.00

26

Тестуване за поносимост при прилагане на анастетици – Lidocain

40.00

27

Консултация по документи

80.00

28

Изготвяне на ХДР на оперирани пациенти и план за постоперативно проследяване

460.00

29

Комплексно лечение при онкопластични и онкоестетични и други операции на млечната жлеза

/ предоперативна консултация, мамометрия, включително едномесечно постоперативно проследяване и препоръки за ХДР /.

1800.00

30

Онкологична консултация тип „ Второ мнение „

350.00

31

Преглед клиничен онколог

80.00

32

Преглед лъчетерапевт

80.00

33

Преданестезиологична консултация

80.00

34

Преглед физиотерапевт

60.00

35

Първичен преглед дерматолог

50.00

36

Вторичен преглед дерматолог

30.00

37

Манипулация с течен азот

20.00

38

Пилинг

30.00

39

Мезотерапия

220.00

40

Преглед + ЕКГ кардиолог

50.00

41

Преглед + ЕКГ + Ехокардиография

130.00

42

Ехокардиография

100.00

43

Контролен преглед

50.00

44

ЕКГ

50.00

45

Измерване на кръвна захар с глюкомер

30.00

46

Вземане на кръв за изследване

20.00

47

Вземане на гърлен или носен секрет за изследване

20.00

48

Мускулна инжекция

20.00

49

Венозна инжекция

30.00

50

Включване на периферен венозен източник за инфузия + инфузия

120.00

Всички цени са в български лева