Профилактика

Провеждаме целогодишна програма за профилактика на рака млечната жлеза и ранното откриване на това социално значимо заболяване. Изготвяме план за проследяване на пациентите с напомняне за дата и час на профилактичните прегледи. Същевременно осигуряваме консултации със специалисти по медицинска онкология.

Извършваме здравно наблюдение и профилактика на доброкачествени заболявания на млечната жлеза, както и при рак на гърдата.
Изготвяме оценка на риска и работим по превенцията и намаляването на риска на работните места за клиентите си. Изготвяме индивидуален лечебно-диагностичен план.