Прегледи и диагностика

Наличието на добри специалисти дава възможност за висок професионализъм при диагностиката на много от заболяванията в областта на диагностиката на всички доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата, физикалната и рехабилитационна медицина, дерматология и онкодерматологията.
Възможността на специалистите да изготвят индивидуален лечебно-диагностичен план дава завършеност на лечебния процес и високо качество на медицинските услуги
МЦ Медик 1 OOД осигурява качествена диагностика и лечение чрез:

  • наличието на колектив от високо квалифицирани специалисти;
  • модерното оборудване със съвременна диагностична и лечебна апаратура;
  • изработването на профилирани лечебни схеми за продължително прилагане при хронични заболявания;
  • програми за профилактика на заболяванията на съвременната цивилизация;

Това осигурява непрекъснато наблюдение на развитието на заболяването и контрол на лечебния процес.