Говорна терапия и рехабилитация

Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни - говорни нарушения (заместване, изопачаване, нарушение на речевата плавност, дизаратиря), езикови нарушения, рехабилитация, заболявания на централната и периферна нервна система.

Теодора Драговска

Квалификации:
Магистър –логопед СУ “Климент Охридски“
Бакалавър – кинезитерапевт НСА
2017 - Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация
2016 - Advance PNF
2010 - Basic Course PNF
2008 - Kinesio Taping

Работно време: 
Събота:
11:00-16:00
Currently open!
Currently closed
Phone: 
+359 897 024 847