Анестезиология и интензивно лечение

В медицински център "MedicOne" се извършват преданестезиологични консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.
Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

Д-р Стефка Николова

Физикална и рахабилитационна медицина

Консултациите се правят след предварително записване на час на мобилния телефон посочен по-долу!

Работно време: 
Понеделник:
15:00-16:00
Вторник:
15:00-16:00
Сряда:
15:00-16:00
Четвъртък:
15:00-16:00
Петък:
15:00-16:00
Currently open!
Currently closed
Phone: 
+ 359 899 967 704