Квалификации:
Магистър –логопед СУ “Климент Охридски“
Бакалавър – кинезитерапевт НСА
2017 - Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация
2016 - Advance PNF
2010 - Basic Course PNF
2008 - Kinesio Taping

Работно време: 
Събота:
11:00-16:00
Currently open!
Currently closed
Phone: 
+359 897 024 847