Физикална терапия

Физикалната и рехабилитационна медицина е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм и ги прилага за нуждите на:
Профилактиката, диагностиката, терапията и медицинската рехабилитация за цялостното психо-соматично възстановяване и стабилизиране на пациента.