Дерматология

Консултации и лечение на широк спектър от кожни заболявания. Медицински център "MedicOne" ще осигури с договорни партньори най-модерните методики на диагностика и лечение в условията на максимална информираност за пациентите и техните близки.
Ще се осигури пълна гама на неинвазивни и миниинвазивни методи на диагностика на кожните заболявания за прецизно определяне на методите на лечение.

Комплексно консервативно и оперативно лечение ще се осъществява от екип дерматолог и хирург.