Говорна терапия и рехабилитация

Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни.

Говорни нарушения

Артикулационни нарушения – свързани с неправилното изговаряне на един или повече звукове. Проявява се като:

Пропускане на звук – присъства в речта на децата в периода на проговаряне например/тота вместо торта/. Обикновено симптомът е преходно явление и се преодолява спонтанно в процеса на израстване.

Заместване – замяна на един звук от друг. Трудният за изговаряне звук се замества от друг по-лесен например /ботуси вместо ботуши/. Това е на най-често срещания симптом на артикулационно нарушение при децата.

Изопачаване – изговаряне на несъществуващ звук на мястото на определен труден звук. Това е най-типичния симптом на нарушена артикулация и най-трудно подаващ се на корекция, например звуковете“ с, з и ц „ се изговарят с поставяне на езика между зъбите, вместо зад тях.

Нарушение на речевата плавност – заекване. Сварзано с удължаване или повтаряне на звукове, срички, думи, фрази.

Дизаратиря – цялостно говорно нарушение, при което са засегнати всички компоненти на говора – дишане, фонация, артикулация и прозодика.

Езикови нарушения

Афазия /при възрастни/– придобито нарушение на езиковите функции, в следствие на мозъчна увреда. Нарушена е способността за езиково кодиране/пораждане, създаване на езикови съобщения/ и езиково декодиране /разбиране, осмисляне на възприетите езикови съобщения/. Може да се прояви в чист вид, когато разстройството засяга само езиковите функции, но много често нарушението е свързано със засягане на висшите корови функции - гнозис и праксис.

Рехабилитация
В кабинета се предлагат лечебно профилактични процедури при:
Заболявания на опорно-двигателния апарат
- Болки във врата
- Болки в гърба
- Периартрит на раменната става, замръзнало рамо
- Коксартроза
- Състояние след ендопротезиране на колянна и тазобедрена става
- Състояние след травматични увреждания на раменния пояс и горен крайник
- Състояние след травматични увреждания на таза и долен крайник
- Дискова болест

Заболявания на централната и периферна нервна система
- Пареза на лицевия нерв
- Радикулити
- Травматични увреди на периферни нерви
- Състояние след инсулт
- Множествена склероза