Психология и емоция на женската гърда - продължение

Коя жена не иска да бъде привлекателна и да има красив бюст?

Но какво става като се постави диагноза „Рак на гърдата !!!“
От една страна диагнозата от друга страна травматичния, естетичен и психологичен проблем свързан с оперираната гърда, която най-често е деформирана или въобще липса.
Химиотерапията и лъчетерапията преовеждана в предоперативния или в следоперативния период, понякога комбинирано имат голяма роля върху психическия и емоционалния срив при тези жени. Те се изолират от обичайната среда. Не искат да се виждат с роднини и приятели. Не искат да ходят на работа.

Малко се мисли по проблема качество на живот. Като лекари, хирурзи, онколози и лъчетерапевти ние целим най-голямата преживяемост, но понякога не се запитваме на каква цена.
Психологическата нагласа и информираност на пациента да провежда препоръчаната терапия е в основата на правилното лечение, съчетена с добра психологическа среда и емоционална стабилност. Тези пациентки не трябва да се изолират от естествената среда и от ежедневието си.
Самочувствието - тук е ролята на хирурга. Да остави по възможност по-голяма жлезна тъкан или когато това е невъзможно да предложи поставянето на имплант - протеза.

Принципите на лечение на пациентите с рак на гърдата трябва да са "Онкопластичност" и "Онкоестетичност"

Тези принципи са залегнали в основата на лечение на пациентите с рак на гърдата лекувани в Медицински център "Медик Едно" - "MedicOne".

д-р Красимир Шопов
Хирург-мамолог