Онкологични консултации "Второ мнение"

 Получавате възможност да имате информация за най-новите и иновативни терапии в Онкологията и хирургията при рак на гърдата. Възможности за реконструктивни оперативни техники при рак на гърдата.
Онкологичните консултации тип "Второ мнение" с Красимир Шопов продължават да предлагат най-съвременното и комплексно медицинско лечение и предизвикват интереса на все повече пациенти.
Записване на телефон:
0899 967 701