Публикации

Гърдите са издадености от жлезиста, мастна и фиброзна тъкан, локализирани над пекторалис мускулите на стената на гръдния кош и са привързани към тези мускули от фиброзните жили (лигаменти на Купър). Самите гърди нямат мускулна тъкан, поради което чрез упражнения гърдите не могат да бъдат повдигнати. Слой масти обкръжава гръдните желези и се...

1. В легнало положение като едната ръка е зад главата а с другата се опипва гърдата с кръгови постъпателни движения на палеца, показалеца и средния пръст на изследващата ръка. Натискаме гърдата към предната гръдна стена достатъчно силно, за да усетим консистенцията на гърдата или някакви изменения в нея. Гърдата може да се изследва и с...

1. В легнало положение като едната ръка е зад главата а с другата се опипва гърдата с кръгови постъпателни движения на палеца, показалеца и средния пръст на изследващата ръка. Натискаме гърдата към предната гръдна стена достатъчно силно, за да усетим консистенцията на гърдата или някакви изменения в нея. Гърдата може да се изследва и с...

Ракът е сложен и неразгадан все още резултат от процес, при които група клетки се разрастват и размножават по хаотичен и неконтролируем начин и които са различни от нормалните клетки. По различни причини тези клетки придобиват способността да не се подчиняват или да избягват механизмите, които обикновенно строго контролират растежа на...

Доброкачествените заболявания на млечната жлеза привличат вниманието поради:
• високата си честота и голямата си хетерогенност
• влиянието, което оказват върху качеството на живота на жените особено в по млада възраст.
• рискът, който съществува при някои хистологични типове за последващо развитие на карцином на млечната жлеза...

Чернодробната стеатоза - (затлъстяване на черния дроб) - симптоми, причини и механизъм

Чернодробната стеатоза представлява обменно нарушение, в резултат на което се достига до увеличение на черния дроб. Наличието на мастна тъкан в черния дроб съставлява 5-6 процента от общата му маса на органа. За чернодробна стеатоза /или т.н. мастен...

Бъбречно-каменната болест и нейния най-зловещ и тежък симптом е бъбречната колика при пациентите с уролитиаза. Това е много сериозно спешно състояние, изискващо адекватни мерки и бързи от страна на лекаря и пациента.

От самото начало пациентът трябва задължително и бързо да се консултира със специалист, за да се изключат други спешни...