Анестезиология и Интензивно лечение

В медицински център "MedicOne" се извършват преданестезиологични консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.
Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

Д-р Стефка Николова-Шопова

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия./Преданестезиологични консултации/.
Цената на консултациата е 50 лв.

Раб. време: 
Понеделник: 15:00 - 16:00
Вторник: 15:00 - 16:00
Сряда: 15:00 - 16:00
Четвъртък: 15:00 - 16:00
Петък: 15:00 - 16:00
Тел.: 
0899 96 77 04