Теодора Драговска кинезитерапевт-логопед

Квалификации:
Магистър –логопед СУ “Климент Охридски“
Бакалавър – кинезитерапевт НСА
2017 г. Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация
2016 г. Advance PNF
2010г. Basic Course PNF
2008г. Kinesio Taping

Раб. време: 
Понеделник: 17:00 - 19:00
Вторник: 17:00 - 19:00
Сряда: 17:00 - 19:00
Четвъртък: 17:00 - 19:00
Събота: 11:00 - 16:00
Тел.: 
0897 02 48 47