Говорна терапия и рехабилитация

Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни.

Говорни нарушения

Артикулационни нарушения – свързани с неправилното изговаряне на един или повече звукове. Проявява се като:

Пропускане на звук – присъства в речта на децата в периода на проговаряне например/тота вместо торта/. Обикновено симптомът е преходно явление и се преодолява спонтанно в процеса на израстване.

Теодора Драговска кинезитерапевт-логопед

Квалификации:
Магистър –логопед СУ “Климент Охридски“
Бакалавър – кинезитерапевт НСА
2017 г. Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация
2016 г. Advance PNF
2010г. Basic Course PNF
2008г. Kinesio Taping

Раб. време: 
Понеделник: 17:00 - 19:00
Вторник: 17:00 - 19:00
Сряда: 17:00 - 19:00
Четвъртък: 17:00 - 19:00
Събота: 11:00 - 16:00
Тел.: 
0897 02 48 47