Трябва ли да пия нещо преди операция ако съм алергичен.

Трябва да се оцени риска от операцията като се проведе преданестезиологична консултация. Ако не се знае вида на алергена трябва да се проведе тестуване към анестетици и да се провежда терапия в рамките на 2-3 дни предоперативно.