На какво се дължи изтичане на кръв от зърното на млечната жлеза

Най-честата причина за изтичане на кръв от зърното е интрадукталния папилом или папиломатозата на млечната жлеза. Заболяването се счита като преканцероза на млечната жлеза. Затова се приема становището че интрадукталния папилом трябва да се оперира.