Какви са предимствата на безкръвните операции?

Предимства на лапароскопската хирургия - така наречените безкръвни операции са:
1. Очевидно разрезите на коремната стена са по-малки
2. Болката е по-малка
3. След малките рани има сигнификантно по-малко раневи усложнения
4. Хирургичнoто възпаление и инфекция на раната е значимо по-рядко срещана
5. Лапароскопската операция за жлъчка e със значимо по-малко постоперативни хернии
6. Незначителна кръвозагуба
7. Козметичният резултат е по-добър
8. Снижени са рехоспитализациите за илеус и перитонит в сравнение с отворената хирургия
9. Запазване на белодробната и сърдечно-съдова функции и намален брой усложнения свързани с тези системи
10. Намален е болничният престой и възстановяването следствие на:
• по-бързо възстановяване работата на стомаха и червата
• по-ранно захранване
• по-малка болезненост
• по-ранно раздвижване на пациентите
• по-малък възпалителен отговор на организма
• по-нисък стрес за имунната система
• удовлетвореността психологическа, физическа и икономическа е по-голяма
Не трябва обаче да се забравя ,че има състояния и диагнози при които класическия метод на оперативно лечение има предимства с оглед изхода от самото лечение и неговата радикалност. Лапароскопията е авангарден метод и вече е златен стандарт за оперативно лечение.